Шајкашка област

Шајкашка је кроз историју била она географска, административна, политичка, војна и у области духовног живота територија на ушћу Тисе у Дунав, која је омеђена овим двема рекама и тзв. Римским шанчевима, ниже Бечеја и до под данашњи Нови Сад.

Име Шајкашка потиче од мађарске речи чајка (цсајка), а значи брод и лађа. Шајка је, међутим, у Срба означавала искључиво ратни брод. Шајкаши су били чланови посада ратних бродова. Срба шајкаша било је на угарским ратним бродовима од 15. века. Реч Шајкаш касније и данас означава становника Шајкашке и назив је места за негдањи Ковиљски Свети Иван.

Инсерт из филма

За античке Грке ове крајеве северно од велике реке насељавали су варвари. И Римљани су, иако нису прелазили Дунав, имали некакву војну управу на тој територији, може бити управо до Римских шанчева. Нема ни података каква је у раном средњем веку и средњовековној Угарској  била територијална организација будуће Шајкашке. Зна се, међутим, да су Мађари у данашњој јужној Бачкој у 10. веку основали жупанију са седиштем у Бачу, по којем је и добила име Бачка. Северно од ње била је жупанија Бодрог.

У 11. веку у Тителу је подигнут католички августински манастир и организован каптол. Каптол је касније прешао из управе Калочке бискупије у надлежност примаса Угарске у Острогону (Естергому). Ово је сведочанство да је крај између Тисе и Дунава у области духовног живота чинио целину у ондашњој Угарској.

Шајкаши

Доласком Турака, на подручју између Тисе и Дунава нестало је и угарске управе. Турци су 1541. основали Сегедински санџак и Бачку жупанију поделили на нахије. Тителска нахија обухватала је територијубудуће Шајкашке и банатска села Перлез и Ченту. Када су Турци коначно протерани територија у троуглу Тисе и Дунава подељена је почетком 18. века, на Подунавску и Потиску војну границу. Део територије данашње Шајкашке од Каћа до Титела припадао је Подунавској, а од Мошорина до Чуруга Потиској војној граници. Када су 1747-50. развојачене обе границе, Шајкашка је од 1750. до 1763. припадала Бечејском дистрикту. Онда се део становништва из ових крајева иселио у Русију. Једно од насеља, данасна Украјини, још увек се зове Мошорин.

Већ 1763, у границама потоње Шајкашке, настаје Шајкашки батаљон. Од његовог укидања 1873, па све до данас та територија се зове Шајкашка, а њени становници Шајкаши. У Аустрији су бележили Тител као главни град Шајкашке, а српски историчари и публицисти само као главно место Шајкашке.

Повежимо се

Aдреса

Лазе Телечког 3,
21000 Нови Сад

Контакт

📠 021 317 14 23
📧 sajkasi@gmail.com

Sajkasi logo

Контактирајте нас